White satin ring pillow with diamante rectangle charm